Erelonen en Kosten


Een ereloonstaat is opgebouwd uit kosten en het honorarium. Het honorarium of ereloon vergoedt de prestaties van de advocaat, dit op basis van de tijd die aan een dossier wordt gespendeerd en het uurtarief van de advocaat. De kosten zijn de door de advocaat gedane uitgaven ten behoeve van de zaak.

Concrete afspraken omtrent welk basisuurloon zal aangerekend worden, maakt u met de advocaat die uw zaak behartigt bij de aanvang van de dienstverlening. Daarbij worden de volgende elementen mede in acht genomen:

  • De hoedanigheid van particulier of ondernemer,
  • Het belang van de zaak,
  • Het spoedeisend karakter van de zaak,
  • Het behaalde resultaat.

Alle secretariaatskosten zullen forfaitair aangerekend worden aan een tarief van 23% van het totaal aangerekend ereloon. De verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen in de secretariaatskosten en zullen per kilometer verschuldigd zijn.

Alle bedragen worden verhoogd met 21% BTW, met uitzondering van de door het kantoor voorgeschoten gerechtskosten.

Elke factuur (behoudens een provisiefactuur) gaat vergezeld van een gedetailleerde prestatiestaat.

Bij opmerkingen omtrent de staat van kosten en erelonen, dient u ons daar onmiddellijk van op de hoogte te brengen. Wij verwijzen u hiervoor naar de algemene voorwaarden.